Mission & Vision

 
Mission & Vision

SCT Transport fremstår i dag som en af Sjællands mest moderne og økonomisk veldrevne transport virksomheder.

Vi lægger vægt på kvalitet, præcision og langvarige kundeforhold.

Derudover søger vi at medvirke til at højne niveauet indenfor vognmandsbranchen ved at forholde os positivt til kerneområder som miljø, trafiksikkerhed og service. Som eksempler på sådanne tiltag kan nævnes vore kvalitets- og miljøstyringssystemer. Derfor råder SCT Transport over godt materiel og vognparken består af moderne biler, der lever op til nutidens krav. Vi er således i stand til at holde løftet: ”Vi kommer, når det er aftalt”.

SCT Transport råder i dag over 170 trækkende køretøjer der med trailere, påhængsvogne og kærrer i alt kommer op på 340 indregistrerede enheder, der alle er med til at tegne trafikbilledet på Sjælland.

De grønne og creme lastbiler er alle af nyere dato og vognparken er total fornyet indenfor de sidste 5 år.

Når vi taler kvalitet og præcision har chaufførerne en meget stor betydning, da de er vores ansigt udadtil. Derfor afholdes kurser, undervisning og informationsmøder, som alle har til formål at højne service og kvalitet.