“The Big SCT Five”

 

 

 

Ved udgangen af 2011 besluttede vi at nedskrive vore mål, ønsker og ambitioner for alle vore virksomheder og ”The Big SCT Five” blev til et slogan vi vil bruge aktivt fremover.

 De 5 fokusområder er:

 Kunder – omkostninger – krav – miljø – sammenhold

Vi er overbeviste om at disse 5 emner er altafgørende for, at vi har en god og fremtidig virksomhed.

At servicere kunderne på bedste vis og kunne indfri alle deres behov, at stille skarpt på at minimere omkostningerne uden at gå på kompromis med standarden, at honorere alle de krav der stilles (lige fra jorddokumentation til gældende færdselsregler, køre/hviletid m.m.), at gå forrest i miljødebatten og være et aktiv på den front og ikke mindst at vi med fællesskab og sammenhold i hele koncernen har et godt arbejdsklima.