SCT Transport A/S søger arealer til udførelse af terrænregulering og/eller etablering af jordvold

SCT Transport A/S søger

Arealer egnet til udførelse af terrænregulering og/eller etablering af jordvold med tilkørt jord

Har din mark en større lavning eller vådområde og ligger ubenyttet ?

 Har den en placering hvor etablering af terrænregulering er mulig ?

Så tilbyder SCT Transport at etablere og varetage jordopfyldningsprojekt fra start til slut, og endvidere betale attraktiv kubikmeterpris for levering af ren jord til indbygning.

Eller er dine marker placeret nær offentlig vej hvor det vil være hensigtsmæssigt med en støjvold ?

Så tilbyder SCT Transport ligeledes projekt støjvold og varetager ligeledes her hele projektet.

SCT Transport A/S er Sjællands Største jordtransportør og vi har igennem de sidste 20 år erhvervet meget stor ekspertise i begge typer projekter.

 

SCT Transport forestår:

  • Al oprettelse af sager, gennemgang af analyser, anvisninger og al myndighedsbehandling
  • Adviseringer af relevante ledningsejere og indhentelse af tilladelser
  • Al klargøring af arealet herunder evt. fjernelse af fundamenter, træer og rødder og lignende
  • Tilkørsel af den totale aftalte mængde
  • Modtagelse og registrering af de modtagne jordmængder
  • Anvendelse af eget materiel til anlæggelse af eventuelle interne veje på pladsen, reetablering

Har ovenstående din interesse bedes du kontakte os for et møde hvor vi i fællesskab kan drøfte mulighederne.

Kontakt: SCT Salg & Miljø;

Nicholas von Rosen   48383837 – nvr@scttransport.dk

Mathias Møller   48383836 –  mm@scttransport.dk

Christian Bødker-Petersen   48383835 – cbp@scttransport.dk

Christian Lyshøj   48383834 – clh@scttransport.dk