Jord & Rådgivning

SCT Transport leverer alle former for jord, grus og stenmaterialer, samt foretager bortkørsel af jord og affald.

Vi påtager os i forbindelse med større anlægsarbejder og nybyggeri ansvaret for deponi af såvel ren som forurenet jord. Her udnyttes vor viden og ekspertise om forurening, rensningsmetoder, lovgivning, jordhåndtering og dokumentation.

Hvis der skal bortkøres mere end 1 m3 jord, skal jorden prøvetages og anmeldes til den pågældende kommune.

SCT Transport kan herunder stå for prøvetagning af jorden, samt efterfølgende myndighedsbehandling.

SCT Transport har endvidere egen jord tip til deponi af ren (klasse 0/1).

Vi udfører støjvolde og terrænreguleringer for kommunale og private, – så har du et behov er du velkommen til at kontakte os.

Er i, i opstartsfasen af et projekt – stort som småt – kontakt os endelig for at få vejledning vedr. prøvetagning, myndighedsbehandling, jordbehandling og de bedste priser for bortkørsel inkl. afgift.

Kontakt os på 48 38 38 38 eller ring direkte til en af vores konsulenter:

Christian Lyshøj Hansen  48 38 38 34 – Mobil 41 38 38 34

Christian Bødker-Petersen 48 38 38 35 – Mobil 41 38 38 35

Mathias Møller 48 38 38 36 – Mobil 41 38 38 36

Nicholas von Rosen 48 38 38 37 – Mobil 41 38 38 37

Karen Moltesen 48 38 38 26 – Mobil 41 38 38 26.