Historie

SCT Transport er en familieejet virksomhed, som blev stiftet i 1930 af Carl Christiansen, hvis enke overlod ledelsen til sin søn Svend Christiansen i 1960. I dag ejes og ledes virksomheden af 3. generation af familien Christiansens bestående af Henning Christiansen og Hanne Bødker Petersen. Her er nogle af højdepunkterne fra SCT Transport historie.


 

2012
SCT Transport får leveret 40 nye lastbiler.

 

2011
1. oktober 2011 fusionerede Messeter Transport, KJT Transport og SCT Transport til en samlet enhed SCT Transport A/S. Til daglig styres bilerne fra afdelingen SCT Transport beliggende i Gilleleje og SCT København beliggende i København

 

2006
SCT Transport flytter lastvognsværkstedet fra Gilleleje til større faciliteter i Hillerød.

 

2005

SCT Tranport har 75 års jubilæum


SCT Transport opkøber Keld Jensen Transport

 

2003
Købes vognmandsvirksomheden Viggo Rasmussen Transport i Roskilde, som primært er en virksomhed med fejeblade og store kranbiler. Foråret 2004 overtages Køge Kran og Specialtransport, ligeledes med store lastbilmonterede kraner. Denne virksomhed lægges sammen med VRT i Roskilde.

 

2002
Etableres dæk,- og personvognsværksted Nordsjællands Dækcenter i Gilleleje.

 

2000
Vognmandsvirksomheden Messeter Transport i Lyngby opkøbes, hvis kerneområder ligeledes er kørsel med entreprenør ,- og kranbiler.

I 2001 tilkøbes Jørgen Nielsen Transport i Hørsholm, som er en container og kranforretning.

 

1998 Etablerer SCT Transport deres første Grusgrav

 

1990
Lastvognsværkstedet Nordsjællands Diesel A/S etableres. Værkstedet servicerer samtlige koncernens egne lastbiler, såvel som andre vognmænd og håndværksvirksomheder i omegnen

 

1990
Ansættes Hennings søster Hanne Bødker Petersen, som fik til opgave at opbygge administrationen. Med analyseregnskaber og andre edb værktøjer dannedes grundlaget for en trimning af virksomheden.

 

1980
Kom den ældste søn Henning Christiansen til virksomheden efter endt uddannelse som lastvognsmekaniker og var i starten beskæftiget som chauffør og mekaniker. Henning havde mod på og lyst til at starte en exportafdeling sideløbende med entreprenørkørslen. Hans interesse var driften af virksomheden og i 1989  blev han således administrerende direktør og generationsskiftet påbegyndtes.

 

1943 – 1963
Efter Carl Christiansens meget tidlige død i 1943, drev enken Karen Christiansen virksomheden videre frem til 1960, hvor den yngste søn Svend Christiansen og hans kone Eva Christiansen købte virksomheden, som på dette tidspunkt tillige bestod af en taxaforretning.